ჩვენ შესახებ წესები და პირობები ანგარიშსწორების პირობები მიწოდების პირობები ნივთის დაბრუნების პირობები კონფიდენციალურობა
ანგარიშსწორების პირობები

კლიენტს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს საკრედიტო ბარათით, რაც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობას.

საკრედიტო ბარათით გადახდისას გადარიცხვის მიმღები არის კომპანია, რომელიც შემდგომ გზავნის მიღებულ თანხას/გადარიცხვას მერჩანტთან.

კომპანია მომხმარებლებს საკრედიტო ბარათით გადახდისას წარმოქმნილი პრობლემის გადაჭრაში მხარდაჭერას გაუწევს კლიენტთა მომსახურების ცენტრის მეშვეობით.

საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორებისას კომპანია მოქმედებს, როგორც მერჩანტის ფინანსური აგენტი. კლიენტის ვალდებულება მერჩანტის წინაშე შესრულებულად ჩაითვლება იმ მომენტიდან, როცა მომხმარებლის მიერ კონკრეტული პროდუქციის ღირებულება და მასზე დარიცხული საკომისიო სრულად აისახება კომპანიის შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

კომპანია კლიენტის მიერ გადახდილ პროდუქტის ღირებულებას მერჩანტის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხავს მხოლოდ კლიენტის მიერ პროდუქტისა და მასზე დარიცხული საკომისიოს კომპანიის ანგარიშზე სრულად და ჯეროვნად ასახვის შემდეგ.

მყიდველი tene.ge-სთან ანგარიშსწორებას ახდენს გადახდის შემდეგი მეთოდებით: VISA ან MASTERCARD ბარათით საიტზე tene.ge